Home | Our Mission | History | Religion & Society | Books & Magazines | Ol Chiki Script | Dictionary & Grammar | Fonts | Disom Khobor | Art & Culture | Projects | Pasteboard | Feedback
a portal for Santals
Santali Magazines
Here is a list of Santhali Magazine compiled by D.C. Soren

Kherwarh,
ol chiki,chandokiya.
Mr. Madhu sudan soren(editor)
Manjuri press,chumulpukhur.
P.O-Nayasarai.
Dt-Hoogly.W.B
 


Marsal Tabon,
Roman chiki,chandokiya.
Mr.Chrysostom Hembram.(editor)
Jisu Jaher,Dudhani.
Dumka,Jharkhand-814101.
 


Aanga Marsal,
Devnagari chiki,chandokiya.
Sh.K.C.Murmu.(editor)
At-Dukhu Tola,Karandih.
P.O-Karandih.
Dt-Singhbhum(E)
Jharkhand-831002.
 


Jiwi,
Bangla chiki,pe-chandokiya.
Sh.T.C.Baskey(editor)
Babupur A.G High School.
P.O-Deulpota(Chaitanyapur)
Dt-Midnapore.W.B


 
Rahi,
Bangla chiki,pe-chandokiya.
Sh. Rabon Baskey.(editor)
Hooghly Zila Santali Sahitya Parisad
At+P.O-Bainchigram,(Baganpara).
Dt-Hoogly.W.B-712135.

Jirihiri
Sh-Baleswar Soren.(Editor).
Pe-chandokiya,Bangla chiki.
Parsi santal
Bochori gonong 32/ Taka sumung.
At- Mukundapur,P.O-Jamtoria.
Dt-Purulia.W.B-723131.

    
Lahanti   
Sh-Swapan kr. Pramanik.(Editor)
Bar saptaheek khobor kagaj,
Santal/bangla parsi.
Bochori gonong 50/ Taka sumung.
At-Gorurbasa,P.O-Barkona.
Dt- Bankura,W.B-722133.

Simirah
Sh-Sudhir Murmu(Editor)
Poon chandokiya,Bangla chiki.
Parsi santal
Bochori gonong 33/ Taka sumung.
At-Hesakdih(Rithagora).
P.O-Mamro,Via-Bandwan.
Dt-Purulia.W.B

If you know any Santhali magazine, please send me details to add it here

Sili
Bangla chiki,Bar-chandokiya.
Sh.K.N.Mardi.(editor)
At-Sirishgora.
P.O-Bandwan.Dt-Purulia.
W.B-723129


Aven Sakwa
Bangla chiki,chandokiya.
Sh. K.P.Soren(editor)
At-Bharatpur,P.O-Jhargram.
Dt-Midnapore.W.B-721507.


Chithi Sakam
Bangla chiki,Pe-chandokiya
Mr.G.C.Murmu.(editor)
9/27,Marconi
Avenue,Durgapur-5,W.B.


Hende Arsi
Bangla chiki,Bar-chandokiya.
Sh.Sikmal Murmu.(editor)
9/27,Marconi Avenue,Durgapur-5.
Dt-Burdwan.W.B.

SAR SAGUN
Chandokiya,Bangla chiki
Mr.Malinda Hansda.(Sasapraoch)
Chhotokurpa High School.
P.O-Ratanpur, Dt-Bankura.
West Bengal - 722379.
E-mail:d-sarsagun45@yahoo.com

Kherwal Piyo
Sh-Rabindra nath Hansda.
Pe chandokiya,Bangla chiki,
Parsi santal
Bochoro gonong 35/ Taka sumung.
Konsaboti Dhalai Road,
P.O-Khatra,Dt-Bankura,
W.B-722140


Poha
Sh-Baidyanath Hansda.(Editor).
Pe- chandokiya,Bangla chiki.
Parsi santal
Bochori gonong 25/ Taka sumung.
79,Bhaba Road,
P.O-Durgapur-5.
Dt Burdwan.
W.B

Taras
Sh-Ramesh Tudu.(editor)
Pe chandokiya,Bangla chiki,
Parsi santal.
Bochori gonong 18/Taka sumung.
Seaharsole Raj High School.
P.O-Ranigange.
Dt Burdwan.
W.B

E-Group : Wesanthals